WELA

Werken en Leren Antwerpen vzw is een organisatie, met een vaste staf van 25 enthousiaste medewerkers, die jaarlijks meer dan 400 deeltijds werkende jongeren begeleidt naar het normale arbeidscircuit.

Werken en Leren Antwerpen vzw neemt tewerkstellingsinitiatieven onder vorm van voortrajecten, brugprojecten en projecten voor trajectbegeleiding. De projecten worden gefinancierd vanuit de eigen werking door autofinanciering, vanuit Stad Antwerpen, vanuit de Dienst Beroepsopleiding van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vanuit het Europees Sociaal Fonds door cofinanciering.

Werken en Leren Antwerpen vzw – afgekort WELA - werkt vanuit één bedrijfsmissie die netoverschrijdend is voor alle DBSO-scholen uit de Antwerpse regio: WELA ondersteunt scholen bij het realiseren van een zinvol voltijds engagement van het type Werkend Leren voor jongeren van 15-24 jaar. WELA werkt aan de stabiele integratie van de jongere door de koppeling van beroepsopleiding, trajectbegeleiding en werk of werkervaring. WELA werkt met en voor jongeren aan het uitwisselen van respect en vertrouwen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder gestoeld op hun diversiteit.

“Succeservaring” staat centraal bij de begeleiding van onze jongeren. Een verhoogde kans op leersucces en heldere opleidingstrajecten zijn echte stappen naar certificering en naar werk.

WELA zorgt voor synergie tussen Centra voor Deeltijds Onderwijs, Volwassenenonderwijs en andere partnerscholen. Binnen onze voortrajectwerking kunnen jongeren terecht die nog over onvoldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken. Je leert hier niet enkel Nederlands maar er is ook ruimte voor maatschappelijke oriëntatie en het versterken van algemene attitudes (op tijd komen, nakomen van afspraken, ...). Wanneer een voldoende taalniveau behaald is, kan de jongere doorstromen naar de volgende stap in het traject, wat voor het merendeel van de deelnemers een brugproject is. De jongere kan maximaal 312 uur deelnemen aan een voortraject.

Verder biedt WELA ook brugprojecten aan - werkervaringsprojecten voor jongeren vanaf 15 jaar. In een brugproject krijgt de jongere extra begeleiding en ondersteuning om ervaring op te doen op technisch vlak, maar voornamelijk om arbeidsattitudes aan te leren of te versterken. De jongere leert er werken. Binnen deze projecten krijgt de jongere een opleidingsovereenkomst en moet gemiddeld 20u/week presteren (40u als de jongere een opleiding volgt in een week-week systeem). Hiervoor ontvangt de jongere een leervergoeding van 1€ per effectief gepresteerd uur. Nadat de jongere een traject van maximaal 800 uur doorlopen heeft, moet hij/zij in staat zijn om over te stappen naar een reguliere job bij een werkgever.

Ook voor 18-25 jarigen heeft WELA een aanbod onder de vorm van arbeidsbemiddeling. Wanneer de jongere als +18-jarige deeltijds onderwijs volgt, moet hij/zij meteen aan de slag. Binnen dit project wordt de jongere mee intensief ondersteund in zijn/haar zoektocht naar werk en kan hij/zij ook extra coaching op de werkvloer krijgen wanneer hij/zij aan de slag is.