Beheer

Werken en Leren Antwerpen vzw wordt beheerd door een Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een permanent directiecomité.

De Algemene Vergadering is representatief samengesteld uit mensen uit het onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit mensen van de drie onderwijsnetten van het Officieel Onderwijs, het Vrij Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs.

Het directieteam is samengesteld uit mensen met jarenlange ervaring in het begeleiden van laaggeschoolde, moeilijk bemiddelbare jongeren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.